::: Avís ::: L'Info*Usurpa torna als carrers!
::: Warning ::: Info*Usurpa is in the streets again!
Nous punts de distribució/New distribution points:
Banc Expropiat + Can Piki Pugui + El Lokal + CSO Guernika + Can Batlló

  Setmana del 35 de novembre al 1 de desembre:

::: Jornades i convocatòries :::

⇒ VELADA PRO PUNT DE SUPORT MIGRANTS
⇒ FESTES FEMINISTES DE SANT ANDREU
⇒ FESTES LLIBERTÀRIES A L'ATENEU DEL PALOMAR
⇒ BICIFARRA A ST. ANDREU

::: Notícies i comunicats :::

::: Contacte :::

Horari límit per enviar les activitats: Fins les 12h del dimarts!
tel: 666-666-6 (solo de sabado a febrero)
mail: usurpa@riseup.net