::: Avís ::: L'Info*Usurpa torna als carrers!
::: Warning ::: Info*Usurpa is in the streets again!
Nous punts de distribució/New distribution points:
Banc Expropiat + Can Piki Pugui + El Lokal + CSO Guernika + Can Batlló

  Setmana del 16 al 22 de Abril:

::: Jornades i convocatòries :::

⇒ JORNADA EN SUPORT DEL BANC EXPROPIAT
⇒ CONCENTRACIÓ LLIBERTAT LEONARD PELTIER
⇒ III KAFETA INSULA UTOPÍA
⇒ JORNADA A LA CANDELA
⇒ SETMANA ACCIONS CONTRA LES DEPORTACIONS
⇒ CONCERTS DISBARAT REKORDS AL CSO L'ESTELLA

::: Notícies i comunicats :::

::: Contacte :::

Horari límit per enviar les activitats: Fins les 12h del dimarts!
tel: 666-666-6 (solo de sabado a febrero)
mail: usurpa@riseup.net