::: Avís ::: L'Info*Usurpa torna als carrers!
::: Warning ::: Info*Usurpa is in the streets again!
Nous punts de distribució/New distribution points:
Banc Expropiat + Can Piki Pugui + El Lokal + CSO Guernika + Can Batlló

  Setmana del 15 al 21 de Febrer:

::: Jornades i convocatòries :::

⇒ Presentació documental ENTREVIES: OKUPES A L'H
ANTIMWC
⇒ FEBRER LLIBERTARI
⇒ KAFETA SOLIDARIA i espai escriptura a presxs a Manresa

::: Notícies i comunicats :::

::: Contacte :::

Horari límit per enviar les activitats: Fins les 12h del dimarts!
tel: 666-666-6 (solo de sabado a febrero)
mail: usurpa@riseup.net